Xem Ngày Tốt Xấu Tháng 7 Năm 2018 Mậu Tuất, Tháng 7 Ngày Nào Đẹp

Để giúp quý khách dễ dàng trong việc xem ngày tốttháng 7 năm 2018 cũng như thuận tiện trong việc so sánh các ngày trong tháng 7/2018 với nhau. Chúng tôi đã tổng hợp tất cả ngày đẹp trong tháng 72018 cũng như đưa ra các ngày chưa tốt trong tháng.

Trong trường hợp quý bạn không cần xem ngày tốt tháng 7 năm 2018 hay xem ngày đẹp tháng 7 năm 2018 bởi vì đã có dự định tiến hành công việc vào một ngày cụ thể trong tháng 7, quý bạn vui lòng tìm đến ngày tương ứng và chọn xem chi tiết hoặc chọn công cụ Xem ngày tốt xấu để xem một ngày cụ thể.

Đang xem: Xem ngày tốt xấu tháng 7 năm 2018

Xem ngày tốt tháng 8 năm 2018

Xem ngày tốt tháng 9 năm 2018

TRA CỨU TỬ VI 2021

Nhập chính xác thông tin của mình!

NamNữ

TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU TRONG THÁNG 7 NĂM 2018

Lịch dương

1

Tháng 7

Lịch âm

18

Tháng 5

Ngày Xấu

Ngày Giáp Ngọ, tháng Mậu Ngọ, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

Chọn tháng (Dương lịch):

Chọn tuổi:

Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 7

Lịch âm

19

Tháng 5

Ngày Tốt

Ngày Ất Mùi, tháng Mậu Ngọ, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

3

Tháng 7

Lịch âm

20

Tháng 5

Ngày Xấu

Ngày Bính Thân, tháng Mậu Ngọ, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

4

Tháng 7

Lịch âm

21

Tháng 5

Ngày Xấu

Ngày Đinh Dậu, tháng Mậu Ngọ, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

5

Tháng 7

Lịch âm

22

Tháng 5

Ngày Xấu

Ngày Mậu Tuất, tháng Mậu Ngọ, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

6

Tháng 7

Lịch âm

23

Tháng 5

Ngày Xấu

Ngày Kỷ Hợi, tháng Mậu Ngọ, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

7

Tháng 7

Lịch âm

24

Tháng 5

Ngày Tốt

Ngày Canh Tý, tháng Mậu Ngọ, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

8

Tháng 7

Lịch âm

25

Tháng 5

Ngày Xấu

Ngày Tân Sửu, tháng Mậu Ngọ, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

9

Tháng 7

Lịch âm

26

Tháng 5

Ngày Xấu

Ngày Nhâm Dần, tháng Mậu Ngọ, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

10

Tháng 7

Lịch âm

27

Tháng 5

Ngày Tốt

Ngày Quý Mão, tháng Mậu Ngọ, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

11

Tháng 7

Lịch âm

28

Tháng 5

Ngày Xấu

Ngày Giáp Thìn, tháng Mậu Ngọ, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

12

Tháng 7

Lịch âm

29

Tháng 5

Ngày Xấu

Ngày Ất Tỵ, tháng Mậu Ngọ, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

13

Tháng 7

Lịch âm

1

Tháng 6

Ngày Xấu

Ngày Bính Ngọ, tháng Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

14

Tháng 7

Lịch âm

2

Tháng 6

Ngày Tốt

Ngày Đinh Mùi, tháng Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

15

Tháng 7

Lịch âm

3

Tháng 6

Ngày Tốt

Ngày Mậu Thân, tháng Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

16

Tháng 7

Lịch âm

4

Tháng 6

Ngày Xấu

Ngày Kỷ Dậu, tháng Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

17

Tháng 7

Xem thêm: Tổng Hợp Ngày Tốt Xấu Trong Tháng 7 Năm 2020, Lịch Vạn Niên 2020

Lịch âm

5

Tháng 6

Ngày Xấu

Ngày Canh Tuất, tháng Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

18

Tháng 7

Lịch âm

6

Tháng 6

Ngày Xấu

Ngày Tân Hợi, tháng Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

19

Tháng 7

Lịch âm

7

Tháng 6

Ngày Tốt

Ngày Nhâm Tý, tháng Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

20

Tháng 7

Lịch âm

8

Tháng 6

Ngày Xấu

Ngày Quý Sửu, tháng Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

21

Tháng 7

Lịch âm

9

Tháng 6

Ngày Tốt

Ngày Giáp Dần, tháng Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

22

Tháng 7

Lịch âm

10

Tháng 6

Ngày Tốt

Ngày Ất Mão, tháng Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

23

Tháng 7

Lịch âm

11

Tháng 6

Ngày Xấu

Ngày Bính Thìn, tháng Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

24

Tháng 7

Lịch âm

12

Tháng 6

Ngày Xấu

Ngày Đinh Tỵ, tháng Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

25

Tháng 7

Lịch âm

13

Tháng 6

Ngày Xấu

Ngày Mậu Ngọ, tháng Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

26

Tháng 7

Lịch âm

14

Tháng 6

Ngày Tốt

Ngày Kỷ Mùi, tháng Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

27

Tháng 7

Lịch âm

15

Tháng 6

Ngày Xấu

Ngày Canh Thân, tháng Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

28

Tháng 7

Lịch âm

16

Tháng 6

Ngày Tốt

Ngày Tân Dậu, tháng Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

29

Tháng 7

Lịch âm

17

Tháng 6

Ngày Xấu

Ngày Nhâm Tuất, tháng Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

30

Tháng 7

Lịch âm

18

Tháng 6

Ngày Xấu

Ngày Quý Hợi, tháng Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

Lịch dương

31

Tháng 7

Lịch âm

19

Tháng 6

Ngày Xấu

Ngày Giáp Tý, tháng Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

Trên đây là tổng hợp ngày tốt tháng 7 năm 2018 mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn. Tuy nhiên, một ngày tốt cũng chỉ hợp với một vài tuổi cũng như các công việckhác nhau. Thế nên, khi nắm bắt được ngày tốt xấu trong tháng 7/2018 thì bạn cần tra cứu: xem ngày tốt hợp tuổi để có kết quả chi tiết và chính xác nhất cho mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ TRONG NĂM 2021

♦Ngày tốt tháng 1năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 7năm 2021

♦Ngày tốt tháng 2 năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 8 năm 2021

♦Ngày tốt tháng 3 năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 9 năm 2021

♦Ngày tốt tháng 4 năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 10 năm 2021

♦Ngày tốt tháng 5 năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 11 năm 2021

♦Ngày tốt tháng 6năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 12 năm 2021

Xem tử vi 2021

*

Sim điện thoại có phải là vật phẩm phong thủy?
Mỗi con số trong dãy sim điện thoại đều mang những năng lượng riêng, tùy theo trật tự của dãy số mà Sim điện thoại có thể ảnh hưởng tới bạn theo hướng tốt (Cát) hay xấu (hung)

*

Dùng kinh dịch chọn sim phong thủy tốt cho 4 đại nghiệp đời người!
Bằng những gợi ý quẻ dịch sim tốt cho 4 đại nghiệp, bạn có thể chọn dãy sim phong thủy hợp tuổi thỏa mong muốn hỗ trợ công danh, tài vận, tình duyên gia đạo hay hóa giải vận hạn

*

Tìm hiểu về Sao Thủy trong 12 cung hoàng đạo

*

Tìm hiểu về Sao Kim trong 12 cung hoàng đạo

*

Các loại cung là gì? Sự thật về 4 Nguyên tố và 3 Nhóm tính chất

*

Đặc điểm 12 cung hoàng đạo khi yêu và ma thuật từ sao Hỏa, sao Kim

*

Làm sao để biết mình thuộc cung hoàng đạo nào và dấu hiệu chiêm tinh?

*

Xem bói tình yêu 12 cung hoàng đạo để tìm một nửa phù hợp của bạn

*

Đặc điểm tính cách 12 cung hoàng đạo nam nữ thu hút nhất

*

Thiên Bình và Song Tử có phải cặp đôi tâm đầu ý hợp dành cho nhau?

*

Giải mã bản đồ sao cá nhân và Hướng dẫn đọc bản đồ sao miễn phí

Xem thêm: Lãnh Sự Quán Khác Gì Đại Sứ Quán Và Lãnh Sự Quán Là Gì, ĐÁº¡I Sứ Quã¡N Lã  Gã¬

*

Tính cách cung Thiên Bình nam nữ có điểm gì đặc biệt và thu hút?

Xem ngày tốt xấu

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button