XEM TƯỚNG TINH CON GÌ

Ngũ Đế bao gồm: Tkhô hanh Đế, Huỳnh Đế, Bạch Đế, Xích Đế cùng Hắc Đế. Nếu chúng ta chưa biết mệnh của chính mình trong Ngũ đế, hãy xem đúng chuẩn tuổi của bản thân tại phần sau đây thì được biết là con của ông vua làm sao (năm công ty Đế).Quý Khách vẫn xem: Tướng tinh là gì


*

I. Tra theo tuổi để biết ở trong Xương nào, Vua như thế nào.

Bạn đang xem: Xem tướng tinh con gì

quý khách hàng đã xem: Tướng tinch bé rắn tức là gì

1 – (1941, 2001, 2061) Tuổi Tân Tỵ, cung Tốn, mạng Bạch Lạp Kyên (chân đèn bởi vàng), xương nhỏ cọp, tướng mạo tinch con thuồng luồng, khắc Phúc Ðăng Hoả, nhỏ bên Bạch Ðế – Trường mạng

2 – (1940, 2000, 2060) Tuổi Canh Thìn, cung Chấn, mạng Bạch Lạp Kim(chân đèn bằng vàng), xương nhỏ dragon, tướng mạo tinc nhỏ quạ, khắc Phúc Ðăng Hoả, nhỏ nhà Bạch Ðế – Trường mạng.

3 – (1939, 1999) Tuổi Kỹ Mẹo, cung Khôn, mạng Thành Ðầu Thổ ( đất trên thành), xương bé thỏ, tướng tinc nhỏ Long, tự khắc Thiên Thượng Thuỷ, bé bên Huỳnh Ðế – Prúc quí.

4 – (1938, 1998) Tuổi Mậu Dần, cung Khảm, mạng Thành Ðầu Thổ (khu đất trên thành), xương nhỏ cọp, tướng tá tinh bé thuồng luồng, xung khắc Thiên Thượng Thuỷ, nhỏ bên Huỳnh Ðế – Phú quí.

5 – (1937, 1997) Tuổi Ðinch Sửu, cung Ly, mạng Giáng Hạ Thuỷ( nước mù sương), xương con trâu, tướng mạo tinc nhỏ trùn, tương khắc Thiên Thượng Hoả, bé đơn vị Hắc Ðế – Cô bần

6 – (1936, 1996,2056) Tuổi Bính Tý, cung Cấn, mạng Giáng Hạ Thuỷ(nước mù sương), xương con con chuột, tướng tinch bé rắn, khắc Thiên Thượng Hoả, nhỏ công ty Hắc Ðế – Cô xấu.

7 – (1935, 1995) Tuổi Ất Hợi, cung Ðoài, mạng Sơn Ðầu Hoả (lửa trên núi), xương con heo, tướng mạo tinh bé hưu, tương khắc Sa Trung Kim, con nhà Xích Ðế – Cô xấu.

8 – (1934, 1994) Tuổi Giáp Tuất, cung Càn, mạng Sơn Ðầu Hoả (lửa bên trên núi), xương con chó, tướng tinh bé ngựa, tương khắc Sa Trung Kyên ổn, nhỏ đơn vị Xích Ðế – Cô bần.

9 – (1933, 1993) Tuổi Quí Dậu, cung Chấn, mạng Kiếm Phong Kyên (kiếm bởi vàng), xương con gà, tướng tinh nhỏ đười ươi, khắc Phúc Ðăng Hoả, nhỏ bên Bạch Ðế – Prúc quí.

10 – (1932, 1992) Tuổi Nhâm Thân, cung Khôn, mạng Kiếm Phong Kyên, xương con khỉ, tướng tinch con dê, xung khắc Phúc Ðăng Hoả, bé bên Bạch Ðế – Phụ quí.

11 – (1931, 1991) Tuổi Tân Mùi, cung Khảm, mạng Lộ Bàng Thổ (khu đất mặt đường đi), xương bé dê, tướng tá tinch con gấu, xung khắc Tuyền Trung Thuỷ, con bên Huỳnh Ðế – Bần thuộc.

12 – (1930, 1990) Tuổi Canh Ngọ, cung Ly, mạng Lộ Bàng Thổ, xương nhỏ ngựa, tướng tá tinc con vượn, xung khắc Tuyền Trung Thuỷ, con nhà Huỳnh Ðế – Bần thuộc.

13 – (1929, 1989) Tuổi Kỹ Tỵ, cung Cấn, mạng Ðại Lâm Mộc(cây Khủng trong rừng), xương nhỏ rắn, tướng tá tinc con khỉ, khắc Ðại Trạch Thổ, con nhà Thanh khô Ðế – Trường mạng.

14 – (1928, 1988) Tuổi Mậu Thìn, cung Ðoài, mạng Ðại Lâm Mộc, xương nhỏ dragon, tướng mạo tinch bé quạ, khắc Ðại Trạch Thổ, bé công ty Thanh Ðế – Trường mạng.

15 – (1927, 1987) Tuổi Ðinc Mẹo, cung Càn, mạng Lư Trung Hoả(lửa trong lư), xương con thỏ, tướng tá tinch con con kê, tương khắc Kiếm Phong Kyên ổn, nhỏ bên Xích Ðế – cô bần

16 – (1926, 1986) Tuổi Bính Dần, cung Khảm, mạng Lư Trung Hoả, xương nhỏ cọp, tướng tinh bé chim đau trĩ nội trĩ ngoại, tương khắc Kiếm Phong Klặng, con bên Xích Ðế – cô bần

17 – (1925, 1985) Tuổi Ất Sửu, cung Tốn, mạng Hải Trung Kim(xoàn bên dưới biển), xương bé trâu, tướng mạo tinc bé chó, tự khắc Bình Ðịa Mộc, con nhà Bạch Ðế – Phú quí.

18 – (1924, 1984) Tuổi Giáp Tý, cung Chấn, mạng Hải Trung Kim, xương bé loài chuột, tướng tá tinch nhỏ chó sói, tự khắc Bình Ðịa Mộc, bé nhà Bạch Ðế – Prúc quí.

19 – (1923, 1983) Tuổi Quí Hợi, cung Cấn, mạng Ðại Hải Thuỷ(nước hải dương lớn), xương con heo, tướng tá tinch bé gà, khắc Thiên Thượng hoả, bé nhà Hắc Ðế – Quan lộc, tân khổ.

đôi mươi – (1922, 1982) Tuổi Nhâm Tuất, cung Ðoài, mạng Ðại Hải Tbỏ, xương bé chó, tướng mạo tinch bé chim trĩ, xung khắc Thiên Thượng hoả, con nhà Hắc Ðế – Quan lộc, tân khổ.

21 – (1921, 1981) Tuổi Tân Dậu, cung Càn, mạng Thạch Lựu Mộc (cây lựu đá), xương nhỏ gà, tướng tinh nhỏ chó, tự khắc Bích Thượng Thổ, con đơn vị Thanh khô Ðế – Cô xấu.

22 – (1920, 1980) Tuổi Canh Thân, cung Khôn, mạng Thạch Lựu Mộc, xương bé khỉ, tướng tinch nhỏ đến sói, xung khắc Bích Thượng Thổ, con bên Thanh hao Ðế – Cô bựa.

23 – (1919, 1979) Tuổi Kỹ Mùi, cung Tốn, mạng Thiên Thượng Hoả (lửa trên trời), xương con dê, tướng tá tinh nhỏ rùa, khắc Sa Trung Kyên ổn, con đơn vị Xích Ðế – Cô bần.

24 – (1918, 1978) Tuổi Mậu Ngọ, cung Chấn, mạng Thiên Thượng Hoả, xương bé ngựa, tướng tinc bé heo, tương khắc Sa Trung Kyên, nhỏ nhà Xích Ðế – Cô bần.

25 – (1917, 1977) Tuổi Ðinh Tỵ, cung Khôn, mạng Sa Trung Thổ (khu đất trong cát), xương nhỏ rắn, tướng mạo tinh bé cú, tự khắc Dương Liễu Mộc, con nhà Huỳnh Ðế – Phú quí.

26 – (1916, 1976) Tuổi Bính Thìn, cung Khảm, mạng Sa Trung Thổ, xương con rồng, tướng tinch bé con chuột, khắc Dương Liễu Mộc, nhỏ bên Huỳnh Ðế – Phụ quí.

27 – (1915, 1975) Tuổi Ất Mẹo, cung Ly, mạng Ðại Khê Thuỷ( nước khe lớn), xương bé mèo, tướng mạo tinc nhỏ dơi, tương khắc Sơn Hạ Hoả, bé đơn vị Hắc Ðế – Phú quí.

28 – (1914, 1974) Tuổi Giáp Dần, cung Cấn, mạng Ðại Khê Thuỷ, xương bé cọp, tướng tá tinh bé trâu, xung khắc Sơn Hạ Hoả, bé đơn vị Hắc Ðế – Phụ quí.

29 – (1913, 1973) Tuổi Quí Sửu, cung Tốn, mạng Tang Ðố Mộc (cây dâu), xương con trâu, tướng mạo tinh con cua biển, xung khắc Ốc Thượng Thổ, bé công ty Thanh Ðế – Quan lộc, tân khổ.

30 – (1912, 1972) Tuổi Nhâm Tý, cung Chấn, mạng Tang Ðố Mộc, xương nhỏ chuột, tướng mạo tinc nhỏ heo, tương khắc Ốc Thượng Thổ, con công ty Tkhô cứng Ðế – Quan lộc, tân khổ.

31 – (1911, 1971) Tuổi Tân Hợi, cung Khôn, mạng Xoa Kyên ổn Xuyến (xuyến bằng vàng), xương bé heo, tướng mạo tinh nhỏ cọp, tự khắc Ðại Lâm Mộc, con bên Bạch Ðế – Prúc quí.

32 – (1910, 1970) Tuổi Canh Tuất, cung Khảm, mạng Xoa Kyên Xuyến, xương con chó, tướng tinch nhỏ cáo, tự khắc Ðại Lâm Mộc, con bên Bạch Ðế – Phụ quí.

33 – (1909, 1969) Tuổi Kỹ Dậu, cung Ly, mạng Ðại Trạch Thổ (đất nền nhà), xương bé con kê, tướng tá tinc con thỏ, tương khắc Thiên Thượng Thuỷ, bé đơn vị Huỳnh Ðế – Quan lộc.

34 – (1908, 1968) Tuổi Mậu Thân, cung Cấn, mạng Ðại Trạch Thổ, xương nhỏ khỉ, tướng tinh con lạc đà, xung khắc Thiên Thượng Thuỷ, nhỏ đơn vị Huỳnh Ðế – Quan lộc.

35 – (1907, 1967) Tuổi Ðinc Mùi, cung Ðoài, mạng Thiên Hà Thuỷ (nước sông Thiên Hà), xương con dê, tướng tinh con dragon, xung khắc Thiên Thượng Hoả, nhỏ nhà Hắc Ðế – tân khổ.

36 – (1906, 1966) Tuổi Bính Ngọ, cung Càn, mạng Thiên Hà Thuỷ, xương con ngựa, tướng mạo tinc bé thuồng luồng,tương khắc Thiên Thượng Hoả, nhỏ công ty Hắc Ðế – tân khổ.

37 – (1905, 1965) Tuổi Ất Tỵ, cung Ðoài, mạng Phúc Ðăng Hoả ( lửa đèn nhỏ), xương nhỏ rắn, tướng tinch bé trùn, tự khắc Xoa Xuyến Kyên ổn, bé nhà Xích Ðế – Tân khổ.

38 – (1904, 1964) Tuổi Giáp Thìn, cung Tốn, mạng Phúc Ðăng Hoả, xương nhỏ rồng, tướng mạo tinc con rắn,khắc Xoa Xuyến Kyên, bé bên Xích Ðế – Tân khổ.

39 – (1903, 1963) Tuổi Quí Mẹo, cung Ly, mạng Kyên ổn Bạch Kyên ổn (kim cương trắng), xương nhỏ thỏ, tướng tá tinc bé hưu, tự khắc Lư Trung Hoả, bé đơn vị Bạch Ðế – Prúc quí.

40 – (1902, 1962) Tuổi Nhâm Dần, cung Cấn, mạng Kyên ổn Bạch Kim, xương bé cọp, tướng mạo tinch con ngựa, xung khắc Lư Trung Hoả, bé công ty Bạch Ðế – Prúc quí.

41 – (1901, 1961) Tuổi Tân Sửu, cung Ðoài, mạng Bích Thượng Thổ ( khu đất trên vách), xương nhỏ trâu, tướng tinc con đười ươi, tự khắc Thiên Thượng Thuỷ, con nhà Huỳnh Ðế – Qumãng cầu lộc, nghèo nàn.

42 – (1900, 1960) Tuổi Canh Tý, cung Càn, mạng Bích Thượng Thổ, xương con con chuột, tướng mạo tinc nhỏ dê, xung khắc Thiên Thượng Thuỷ, nhỏ bên Huỳnh Ðế – Quan lộc, túng bấn.

43 – (1899, 1959) Tuổi Kỷ Hợi, cung Cấn, mạng Bình Ðịa Mộc(cây trên đất bằng), xương bé heo, tướng tá tinc bé gấu, xung khắc Sa Trung Klặng, bé công ty Tkhô nóng Ðế – Prúc quí.

44 – (1958, 2018) Tuổi Mậu Tuất, cung Tốn, mạng Bình địa mộc (cây trên khu đất bằng), xương nhỏ chó tướng mạo tính con vượn, xung khắc Sa Trung Kyên, con bên Thanh hao Ðế – Phú quí.

45 – (1957, 2017) Tuổi Ðinch Dậu, cung Chấn, mạng Sơn Hạ Hoả (lửa dưới núi), xương con con gà, tướng tinc bé khỉ, tự khắc Thích Lịch Hoả, nhỏ bên Xích Ðế – Cô bần

46 – (1956, 2016) Tuổi Bính Thân, cung Khôn, mạng Sơn Hạ Hỏa, xương con khỉ, tướng tinc con quạ, tự khắc Thích Lịch Hoả, con công ty Xích Ðế – Cô bần

47 – (1955, 2015) TuổiẤt Mùi, cung Khảm, mạng Sa Trung Klặng (quà trong cát), xương nhỏ dê, tướng mạo tinch con gà, tương khắc Thạch Lựu mộc,nhỏ công ty Bạch Ðế – An mạng phụ quí

48 – (1954, 2014) Tuổi Giáp Ngọ, cung Ly, mạng Sa Trung Kyên ổn, xương bé ngựa, tướng tá tinch nhỏ chim trĩ nội trĩ ngoại, khắc Thạch Lựu mộc,nhỏ bên Bạch Ðế – An mạng prúc quí

49 – (1953, 2013) Tuổi Quí Tỵ, cung Khôn, mạng Trường Lưu Thuỷ(nước chảy dài), xương bé rắn, tướng tinch bé chó, khắc Thiên Thượng Hoả, bé bên Hắc Ðế – Trường mạng

50 – (1952, 2012) Tuổi Nhâm Thìn, cung Khảm, mạng Trường Lưu Thuỷ, xương bé rồng, tướng tá tinch nhỏ chó sói, tương khắc Thiên Thượng Hoả, bé đơn vị Hắc Ðế – Trường mạng

51 – (1951, 2011) Tuổi Ất Mẹo, cung Ly, mạng Tòng Bá mộc ( cây Tòng cùng cây Bá), xương nhỏ thỏ, tướng tá tinch nhỏ rái, tự khắc Lộ Bàng thổ, nhỏ đơn vị Tkhô cứng Ðế – Trường mạng

52 – (1950, 2010) Tuổi Canh Dần, cung Cấn, mạng Tòng Bá mộc, xương con cọp, tướng tá tinh bé heo, khắc Lộ Bàng thổ, nhỏ bên Tkhô hanh Ðế – Trường mạng

53 – (1949, 2009) Tuổi Kỹ Sửu, cung Ðoài, mạng Thích Lịch Hoả ( lửa sấm sét), xương nhỏ trâu, tướng mạo tinch bé heo, tự khắc Thiên Thượng Thuỷ, nhỏ bên Xích Ðế – Prúc quí.

54 – (1948, 2008) Tuổi Mậu Tý, cung Càn, mạng Thích Lịch Hoả, xương con con chuột, tướng tinch bé chó sói,xung khắc Thiên Thượng Thuỷ, nhỏ công ty Xích Ðế – Prúc quí.

55 – (1947, 2007) Tuổi Ðinc Hợi, cung Cấn, mạng Ốc Thượng Thổ ( đất ổ vò vỏ), xương bé heo, tướng mạo tinch bé dơi, xung khắc Thiên Thượng Hoả, nhỏ công ty Huỳnh Ðế – Phú quí.

56 – (1946, 2006) Tuổi Bính Tuất, cung Tốn,mạng Ốc Thượng Thổ, xương con chó, tướng mạo tinch bé trâu, tương khắc Thiên Thượng Hoả, bé đơn vị Huỳnh Ðế – Phú quí.

57 – (1945, 2005) Tuổi Ất Dậu, cung Chấn, mạng Tuyền Trung Thuỷ (nước vào giếng), xương con con kê, tướng mạo tinc bé cua, khắc Thiên Thượng Hoả, nhỏ đơn vị Hắc Ðế – Từ tánh, prúc quí.

58 – (1944, 2004) Tuổi Giáp Thân, cung Khôn, mạng Tuyền Trung Thuỷ, xương bé khỉ, tướng mạo tinch con heo, xung khắc Thiên Thượng Hoả, con nhà Hắc Ðế – Từ tánh, phú quí.

59 – (1943, 2003) Tuổi Quí Mùi, cung Càn, mạng Dương Liễu mộc ( cây dương liễu), xương bé dê, tướng mạo tinch bé cọp, khắc Lộ Bàng Thổ, bé nhà Tkhô giòn Ðế – trường mạng

60 – (1942, 2002) Tuổi Nhâm Ngọ, cung Ly, mạng Dương Liễu mộc, xương nhỏ ngựa, tướng tinc nhỏ rắn, xung khắc Lộ Bàng Thổ, con nhà Thanh khô Ðế – ngôi trường mạng

II Giải mê thích ý nghĩa sâu sắc Xương cốt

Xương Trâu

Ngưu cốt nxịt cương trực, vi nhân quảng con kiến vấn,

Nhất sinch sự vô thành, thiện kết ngoại mùi hương thân.

(Xương trâu tính bí quyết khỏe mạnh, là người hiểu biết rộng,

Cả đời không đã đạt được sự nghiệp, thường kết bạn với người bên ngoài)

Thích nghĩa: Sinch ra tất cả xương trâu là người dân có trung bình quan sát xa, cả đời ko thành công xuất sắc. Nếu kết hôn với người làm việc khu vực khác thì cat lợi, tất cả cá tính cương trực.

Xương hổ

Hổ cốt vai trung phong bất cấp, bất y tổ vạc phúc,

Vi nhân mệnh phong phú, cai quản mưu toại nhân ý.

(Xương hổ tính bí quyết ko nóng tính, không phụ thuộc cơ nghiệp tổ tông,

Là người có mệnh giàu sang, làm việc lấy được lòng người)

Thích nghĩa: Sinch ra gồm xương hổ thì ko nhờ vào tổ nghiệp, tự mình sáng nghiệp, là mệnh phú quý, vinh hoa như ý, bao gồm tướng tá thành công.

Xương mèo

Mão cốt nhân khoái lạc, tố sự tdiệt vô vỹ,

Học đa thiểu thành công, ngân thông tài bạch doanh.

(Xương mèo là fan niềm hạnh phúc, thao tác làm việc không có đầu cuối,

Học các mà khó đã có được thành công xuất sắc, tài chính sung túc)

Thích nghĩa: Sinh ra bao gồm xương mèo là bạn thao tác có đầu không tồn tại cuối, những không thắng cuộc, không nhiều thành công xuất sắc, tự do từ tại, là tướng hân hoan.

Xương rồng

Long cốt nhân tự tại, cận quý hiển uy quyền,

Phát tài kiêm tkhô cứng quý, nên danh đạt bá truyền.

(Xương rồng là fan thong dong từ tại, gồm phong phú uy quyền,

Lại phong lưu sáng quý, vinh quang mọi nơi)

Thích nghĩa: Sinh ra gồm xương rồng là tín đồ sát sung túc, tất cả quyền quy, chủ đỗ đạt, có tài năng phú, cả đời thanh khô quý, bao gồm thanh hao danh, là tướng tá trường đoản cú tại, hoan lạc.

Xương rắn

Xà cốt nhân tính cung cấp, vi nhân ái tkhô hanh tịnh,

Tâm hùng chí cao ngưỡng, duy nhất sinc tgọi tật tai.

(Xương rắn tất cả tính nóng nảy, là bạn ham mê yên ổn tĩnh,

Có hùng chổ chính giữa chí khí, cả đời ít bị bệnh tai họa)

Thích nghĩa: Sinh ra tất cả xương rắn là người thích địa điểm trong sáng, tự tại, tính rối rít, chí Khủng, cả đời ít mắc bệnh tai họa, là tướng tá vui miệng.

Xương ngựa

Mã cốt cận quý nhân, phong y túc thực lương,

Mã tài tha hương bão, đãi tài y kế mưu.

(Xương ngựa là quý nhân, cơm trắng áo no đủ,

Là bạn dạt dẹo mọi địa điểm, năng lực các mưu kế)

Thích nghĩa: Sinh ra tất cả xương ngựa là quý nhân, cơm trắng áo sung túc, dạt dẹo khắp địa điểm, trường đoản cú tại, là tướng hoạt động.

Xương dê

Dương cốt nhân thanh hao nhàn nhã, ly tổ pmùi hương thành gia,

Lân lý nan tương cùng, bốn tiên lạc tiêu dao.

(Xương dê là fan thanh khô thanh nhàn, xa lánh quê hương lập yêu cầu sự nghiệp,

Khó thân thiện với hàng xóm, thích hợp hân hoan thhình ảnh thơi)

Thích nghĩa: Sinch ra bao gồm xương dê là bạn thanh hao khoan thai, xa lánh thánh sư lập nghiệp, khó hòa phù hợp với bao phủ, là tướng mạo thích đi du lịch.

Xương khỉ

Hầu cốt mệnh tương hình, cánh bất tụ tài doanh,

Sinc tính hảo du ngoạn, dã công ty não sáng ý.

(Xương khỉ bao gồm mệnh tương hình, ko có tài năng lộc,

Tính phù hợp nghêu du đánh thủy, cũng chính là người sáng ý nhanh nhẹn)

Thích nghĩa: Sinc ra gồm xương khỉ là người ko duy trì được của nả, thích hợp du ngoạn, không tồn tại bé, xuất sắc, hấp tấp vội vàng hay quên, là tướng tá có hình thương.

Xương gà

Kê cốt nhnhiệt tình kiệm, nhất sinh cận quý nhân,

Nhnhiệt tình y lộc vinc, uy danh vô bá bác.

(Xương con gà là người chăm chỉ tiết kiệm chi phí, nằm trong bậc quý nhân,

Là bạn siêng năng có vừa đủ phúc lộc, uy danh vang dội)

Thích nghĩa: Sinc ra có xương gà cả đời cừ khôi, nức danh vang xa, không nhận lộc chưa hẳn của chính bản thân mình, đề xuất kiệm, công ty về tướng tmùi hương sợ hãi.

Xem thêm: Nằm Mơ Thấy Ăn Khoai Lang Là Điềm Báo Gì ? Đánh Số Gì Trúng Lớn

Xương chó

Cẩu cốt nhân khẳng khái, bất xích vô công lộc,

(Xương chó là bạn khảng tương đối, không nhận phần chưa hẳn của bản thân mình,

Ba mươi tuổi mới có sự nghiệp, tài lộc khô nóng thông)

Trư cốt nhân tính trực, bất trú té tổ trạch,

Dục thực bất kiểm trạch, tuyệt nhất sinh vô họa thiến.

(Xương lợn là người gan dạ, không làm việc bên trên khu đất của tổ tông,

Không lo cơm áo, cả đời không tồn tại tai ương)

Thích nghĩa: Sinch ra có xương lợn là tín đồ bản lĩnh, thẳng tính, ko phụ thuộc vào tiên sư cha, không hẳn lo mẫu ăn uống, ko bệnh hoạn, là tướng từ từ tự tại, được kính trọng.

Xương chuột

Thử cốt nhân gắng chấp, duy nhất sinc đa dịch hoạn,

Pthánh thiện óc thường lai phạm, tài bạch hữu nhân tnhãi ranh.

(Xương con chuột là người dân có tính nạm chấp, cuộc đời những bị bệnh,

Thường tuyệt gặp vấn đề pnhân từ não, tiền tài hay bị ttrẻ ranh giành)

Thích nghĩa: Sinc ra gồm xương loài chuột là fan trực tiếp tính, cuộc sống những hoạn nàn, vui bi thiết thất hay, thường xuyên phải tranh giành bổng lộc cùng với người thân trong gia đình.

III NGŨ ĐẾ LÀ AI ? MỆNH NGŨ ĐẾ LÀ GÌ ?

Ngũ đế tốt còn gọi là Ngũ thiên đế, theo Đạo giáo cùng tín ngưỡng China thì đó là 5 vị thần trên Thiên đình. Ngũ đế theo thứ tự là Thanh khô Đế, Huỳnh Đế, Bạch Đế, Xích Đế và Hắc Đế.

Có 2 ttiết về Ngũ đế là ai, cả hai thuyết số đông thống tốt nhất về các vị trí nhưng mà Ngũ đế ngự trị. 

Tmáu trước tiên nhận định rằng Ngũ đế là thần linch bên trên trời:

Bắc Cực Trung thiên Tử vi Đại đế, cư trú tại phương Bắc.

Nam Cực Trường sinh Đại đế, trú tại pmùi hương Nam.

Đông Cực Tkhô hanh Hoa Đại đế Thái Ất cứu khổ thiên tôn, trú tại pmùi hương Đông.

Thái Cực Thiên Hoàng Đại đế, ngụ tại phương thơm Tây.

Đại địa bỏ ra Mẫu, Thừa thiên Hiệu pháp Hậu thổ Hoàng địa, cư trú tại Trung ương.

Còn tmáu thứ hai về Ngũ đế thì chứng tỏ 5 vị nhà vua trong lịch sử Trung Hoa, tiếp diễn thời đại Tam Hoàng, gồm công khai minh bạch hóa, góp dân tộc bản địa thoát ra khỏi tình trạng sơ khai, biết dùng lửa, làm áo quần, tLong trọt săn bắt, bao gồm chữ viết:

Bắc phương thơm Bạch đế là Chuyên Húc.

Nam pmùi hương Xích đế là Thần Nông.

Đông phương thơm Tkhô nóng đế là Phục Hy.

Tây phương Hắc đế là Thiếu Hạo.

Trung ương Huỳnh đế là hoàng thượng.

– Xét về tử vi ngũ hành thì: Bạch đế ở trong mạng kyên. Hắc đế trực thuộc mạng Tbỏ, Thanh đế ở trong mạng Mộc, Xích để thuộc mạng Hỏa và Huỳnh đế nằm trong mạng Thổ

CON NHÀ THANH ĐẾ:

Người gồm tánh hòa nhã, điềm đạm, nhiều tưởng tượng, hài hòa, ưa thích chình ảnh u nhàn rỗi u tịch, đê mê ngao du vị trí non cao hải dương cả, trầm tư mang tưởng 1 mình, tuyệt cảm đụng trước chình họa hoang tàn mồ mả, cực kỳ cảm hứng mọi áng văn uống cmùi hương xuất xắc tác, say mê rất nhiều trỡ ràng cổ trường đoản cú nđần độn xưa, mếm mộ loài vật, thường dễ cảm cùng tôn thờ những địa điểm đền thờ, lăng miếu, ưa xem hầu như nhiều loại sách về triết lý, luân lý, lý thuyết v.v…

Con đơn vị Thanh hao Đế thương mến thiên nhiên, say mê ngao du khắp chỗ, dễ tức cảnh sinh tình. Là người có thiên hướng nghệ thuật, dễ dàng vạc giả dụ theo con phố văn cmùi hương, hội họa.

Đây cũng chính là người có khuynh hướng tâm linc, dễ ngộ đạo, có lòng tôn kính với tín ngưỡng, xuất xắc tiến thoái thường thờ miếu mạo, cũng năng thờ tự cha ông. Thích tìm hiểu về triết lý, lý thuyết, luân lý…

Về hình dáng thì yểu điệu, khuôn mặt tròn, nước da trắng, môi son, bàn tay quyến rũ và mềm mại, ngón tay mũi viết, mũi sọc kẻ dừa, đi đứng tề chĩnh, ăn uống nói nghiêm trang, mừng giận chẳng lòi ra dạng hình. Nam mệnh là fan đào hoa nhiều tình cơ mà dễ mệnh bạc, phần đông đam mê hầu như nghề nlỗi GS, họa sĩ, nhạc sĩ, văn sĩ; nhiều tình lắm nhưng lại bạc số.

Nếu là bầy bà thì siêu giàu cảm tình, coi trọng gia đình, thương mến mái ấm gia đình, có tánh nhát, vẻ phương diện sầu não, không có chí tranh tài, thiếu kiên trì, biết thủ phận thủ thường, sạch sẽ, chủ yếu chắn, khéo léo; ko được chịu khó nhưng lại bao gồm cô quạnh tự; tầm thường tình, khá ghen tuông ngầm, đông bé cái

Nếu có tác dụng nội trợ thì thiếu phụ dòng này là tín đồ rất là tinh tế và sắc sảo với tinh tướng, cần cù, biết mua xếp quá trình bên công nghệ, chăm ông chồng siêng nhỏ xuất sắc. Đây là fan tầm thường tdiệt, cũng có thể có ganh tuông tuy nhiên ko để lộ ra. mái ấm nhỏ lũ con cháu đụn. 

Phần đông, nhỏ công ty Thanh khô Đế hầu hết ưa tôn giáo, đam mê chuộng sự cúng quảy tổ sư, ham mê hùi hụi tinh tế, làm việc nội trợ, thêu tvào hùa khéo, đê mê bác diện đến con cháu, biết tô điểm vào công ty hoa lá tranh ảnh, không ưa đông đảo cảnh náo nhiệt; chẳng mong muốn tận mắt chứng kiến phần đông chình ảnh rùng rợn, lòng từ ái, liêm bao gồm, không nhiều gặp tai nạn thương tâm.

Con đơn vị Thanh khô Đế dễ bị ảnh hưởng vày môi trường thiên nhiên bao quanh. Với môi trường xung quanh giỏi, chúng ta sẽ là bạn tốt, dẫu vậy nếu như sống tại môi trường thiên nhiên xấu thì hoàn toàn có thể bị lây cái xấu kia rất nhanh hao. điều đặc biệt phái nam mệnh có thể đổi mới fan dễ sa vấp ngã vày bị cám dỗ, cá tính lừa lọc, lừa tình lừa tiền, vô ơn fan không giống. 

Con đơn vị Tkhô giòn Đế trường hợp chịu đựng tác động xấu thì dễ dẫn đến sự cám dỗ sa ngã. Người lũ ông thì bọn họ cực kỳ quỉ tai ác, lừa hòn đảo, gian ngoa thường xuyên xí gạt rồi vô ơn bạn đàn bà.

Chịu đựng ảnh hưởng xấu, tức là sinc trưởng vào gia đình hàn vi thiếu thốn sự giáo dục, không được phương tiện để học hành, chẳng có nghề nghiệp tinc chuyên nhằm lập thân v.v… cùng ví dụ điển hình dịp tuổi nhỏ tuổi gần cận cùng với bầy bà buộc phải dễ dẫn đến lỗi thân mất nết, đó điện thoại tư vấn là tác động xấu.

Nam mệnh loại này đề xuất được cha mẹ, mái ấm gia đình chỉ bảo cặn kẽ, hạn chế tiếp xúc vượt nhanh chóng với đàn bà dung nhan, học tập tính từ lập để rất có thể gây dựng được sự nghiệp trong tương lai. 

CON NHÀ HUỲNH ĐẾ:

Người mà lại Chịu đựng ảnh hưởng của ông Huỳnh Đế thì tánh tình chuyển động mạnh mẽ, tính tình cương trực, trí tuệ minh mẫn, thông tuệ minh mẫn sáng suốt, gan góc liều lĩnh, anh dũng khác thường, thường trổ tài tàn khốc, ích kỷ, ham mê đắm lợi mê danh.

Về khía cạnh nhân tướng mạo học thì người ở trong chiếc Huỳnh Đế gồm mức độ vóc cao lớn, mạnh mẽ, phái mạnh mệnh tất cả phần khá hung tợn. thường thì, hình tướng tá đàn ông là đầu vuông, cổ hình tròn, cao cường, ngón tay cùng bàn tay to lớn to, ăn to nói phệ, nhanh khô nhứa hẹn linh hoạt.

đi dứng lanh lẹ, tánh khẳng khái, ham mê lãnh đạo chiến tranh, ưng ý săn phun, ưa võ nghệ, phù hợp thể thao nhỏng chạy bộ, đua xe đạp v.v… Họ thường sẽ có nước da bánh mật khỏe mạnh, bọn ông có nhiều râu, nam tính mạnh mẽ, thiếu nữ tóc đen dày. Nữ mệnh sinh đẻ dễ dàng, nuôi nhỏ tốt mà giả dụ nuôi tdragon cũng khá mát tay.

Họ dám nghĩ về dám làm, tất cả lòng dũng cảm, sống niềm nở với sôi nổi. Trong cuộc sống đời thường, họ là những người dân giàu ước mơ cùng chuẩn bị võ thuật để đã có được phương châm bản thân muốn

Con công ty Huỳnh Đế là những người có tài chỉ huy, có công dụng tổng quan giỏi, vô cùng pngóng khoáng cùng rộng thoải mái. Họ ko có khá nhiều trung tâm cơ, sống chân thực nhân từ. cũng có thể tính cách bỗ buồn phiền khiến chúng ta phật lòng fan khác, nhưng lại về lâu về nhiều năm lại được gần như tín đồ yêu dấu Khi đang hiểu ra thực chất thiệt.

Con cái Huỳnh Đế chặt chẽ với người không giống cũng tương tự cùng với chính phiên bản thân bản thân. Họ sinh sống tất cả trách nát nhiệm, coi trọng nguyên lý, ko vày tình riêng biệt mà lại làm việc ăn hại cho những người. Họ khôn cùng nghiêm nhặt cùng chẳng dung vật dụng phần đông kẻ bất lương,xấu xa, bọn họ hay giữ tròn bạn dạng phận, hài lòng chủ yếu lý, tuy thế chẳng có tình cảm

Tính bí quyết những điều đó bắt buộc trường hợp những người này đi theo nghiệp nhà binh hay nghiệp thay cân nảy mực nhỏng có tác dụng thđộ ẩm phán, chỉ huy, quan tiền chức hành chủ yếu thì sẽ rất tương xứng. 

Người đàn bà nhưng mà Chịu đựng tác động của ông Huỳnh Đế thì tướng tá cao mảnh khhình ảnh, tính nết đoan trang, nói ví dụ từng cụ thể, chuyên cần, Họ chịu khó tiết kiệm ngân sách, hiền hòa hiền từ, sống đơn giản và dễ dàng không cầu kỳ.

Phú người vợ mệnh này bạn dạng thân ko tốt mô tả cảm xúc ra bên ngoài, tất cả với ck bé cũng hi hữu khi tỏ sự chăm sóc, mà lại kỳ thực bọn họ dành rất nhiều cảm tình cho tất cả những người thân, hoàn toàn có thể hy sinh bản thân do niềm hạnh phúc của ông xã nhỏ. 

Nhược điểm lớn nhất của tín đồ này có lẽ là quá tiết kiệm, giữ của. Thực hóa học chúng ta giữ của không phải đến phiên bản thân mà cho những người thân của bản thân, tuy vậy điều đó hoàn toàn có thể làm cho họ trnghỉ ngơi bắt buộc thanh mảnh hòi trong đôi mắt bạn khác.

Tính bí quyết này của cô bé mệnh cũng khiến cho bọn họ ko được thưởng thức cuộc sống đời thường, tự ăn diện, sinh hoạt rất nhiều đơn giản và giản dị, cũng ko mấy Khi đi thoát ra khỏi bên. Song xem về toàn diện thì chị em mệnh chiếc Huỳnh Đế là 1 trong người bà xã, người bà mẹ tuyệt đối, tốt tề gia chuyên lo việc bếp núc, là nội tướng mạo khá lphát minh trong gia đình. 

Họ ít xúc rượu cồn cơ mà trung hậu ung dung, song lắm khi cuồng nộ đi mang lại ngang tàng.

Phần đông bọn họ ko được lịch sự và trang nhã, dẫu vậy thành thật; có mưu lược, đông đảo nghề nhưng thích duy nhất là: tài xế khá, thầu khoán thù, kỹ nghệ, quân binh; tánh cương cứng quyết, không nhiều Chịu thối hận bộ trước chình họa ngộ trở ngại, quyết làm sao cho đạt kỳ ssinh hoạt vọng new thôi, lúc phán đân oán thì điềm tĩnh cơ mà search thiết yếu lý; hồ hết ông thẩm phán, những vị quan lại chức ở trong ngạch ốp hành chủ yếu rất nhiều chịu ảnh hưởng nhỏ công ty Huỳnh Đế cả.

CON NHÀ XÍCH ĐẾ:

Người bao gồm tánh tình ngay thẳng, uy nghiêm, thanh hao tân oán phần lớn việc một bí quyết trôi tung, trọng kỷ luật; ít nói nhưng mà ko kiêu hãnh. có uy riêng biệt, không bắt buộc công bố cũng khiến cho người khác nên nể vị. Họ không nhiều nói nhưng mà lan ra quyền lực tối cao chưa hẳn ai cũng gồm.

Về hình tướng thì fan làm sao con bên Xích Đế thông thường có thân hình hơi bụ bẫm, nước da sậm, hai con mắt sáng sủa, tiếng nói lớn nhưng tkhô nóng tao, đầu cao, trán rộng lớn với mồm cũng khá rộng, răng mập, cằm vuông. tuy nhiên bao gồm hai con mắt vô cùng sáng sủa, toát ra vẻ tối ưu, lanh lợi

Tánh fan trầm tĩnh, cẩn trọng, dtrằn dặt, gồm lòng từ ái, ngôi trường tbọn họ, trong đời không nhiều chạm chán tai nạn thương tâm, làm giàu chậm nhưng vững bền, gặp gỡ cảnh khó mang đến mấy cũng không thiếu cưng cửng nghị, chịu đựng đựng nổi phần lớn sự cạnh tranh, đầy lòng bác bỏ ái; ít nói tuy nhiên hễ thổ lộ thì tiếng nói có đạo nghĩa cùng chân thật, sáng sủa với khôn xiết tự tin nơi tài trí sẵn tất cả của mình.

Con công ty Xích Đế rất bao gồm hiếu nghĩa, thương yêu vợ bé, chẳng lang chạ tuy thế nghiêm khắc cùng với phái yếu.

Người bầy bà nhỏ bên Xích Đế là một bạn bà xã quí, mẹ hiền hậu, một bạn chuyên lo việc bếp núc xuất sắc. Sinc đẻ dễ dãi, ko giỏi đau nhỏ, nhiều hạnh kiểm xuất sắc, sử dụng rộng rãi thuần phong mỹ tục, chẳng giỏi sang chảnh tiêu pha, tánh tiết kiệm ngân sách và chi phí thanh khô đề nghị, ko đam mê bác diện son phấn; đầy đức quyết tử, phổ biến tình, kiên trì cùng trầm ngâm không nhiều nói, thao tác các, thiết tha yêu gia đình; dầu gặp gỡ yếu tố hoàn cảnh oái oăm nạm như thế nào thì tín đồ cùng tận hưởng được niềm hạnh phúc thời điểm tuổi già.

Người đàn bà Xích Đế rất tôn trọng Ttách Phật, yêu thương cha mẹ, các cụ và tín đồ già lão v.v… Thích nuôi súc đồ trong công ty, ưa buôn bán, nhà hàng ăn uống đạm bạc dễ dàng và đơn giản, không tốt than phiền; dầu gặp chình họa ngộ nào thì cũng điềm tĩnh; ít hay hỗ trợ kẻ không giống, cơ mà ko khi nào lường lận ai.

cũng có thể nói rằng bé đơn vị Xích Đế là khuôn mẫu đến luân lý, tôn giáo, kỷ công cụ, công bình, liêm bao gồm, nhẫn nhịn, an phận và cân bằng.

Người mệnh này thường xuyên không nhiều nhanh, họ kiếm chi phí gồm phần lờ lững cơ mà lại vững bền vì chưng bao gồm gốc rễ vững quà, giảm tgọi phần lớn khủng hoảng rủi ro trường đoản cú trước kia. Dù chạm chán khó khăn bọn họ cũng trở nên kiên cường cơ mà pk cho thuộc chứ không cần than phiền vì chưng cạnh tranh. 

CON NHÀ HẮC ĐẾ:

Nếu tính theo mệnh Ngũ đế thì tín đồ trực thuộc cái Hắc Đế là fan tính tình lạnh lùng, khô mát tuyệt nhất. Họ là người tính cách tráng lệ và trang nghiêm, có ý chí, có công dụng Chịu khổ, luôn mong muốn tích trữ của cải. nghiêm trang tề chỉnh, nhẫn nại đa số bài toán, thanh bạch đơn giản và dễ dàng.

Con công ty Hắc Đế khó khăn đau đớn, tất cả chí kiên gan, gánh chịu đựng đầy đủ sự đắng cay, bao gồm tánh cương quyết cùng chăm chỉ, nhờ vào thay nhưng mà thành công trong số đông quá trình có tác dụng, giống như những bên uyên thâm, bác bỏ học tập, triết học, các tu sĩ của những tôn giáo, siêu ưa hầu hết sách xưa, đồ cổ v.v… cũng có thể nói ràng nhỏ bạn Hắc Đế là 1 trong bé bạn bảo thủ; những vị thầy thuốc đại tài, phần nhiều bên tu luyện khổ hạnh mọi chịu đựng tác động của Hắc Đế.

Con nhà Hắc Đế hơi hủ lậu, Lúc đã nhận được định điều gì là đúng thì bọn họ hiếm Khi đổi khác, khi đang đưa ra kim chỉ nam thì bởi giá bán nào cũng yêu cầu giành được. Họ sẵn sàng chuẩn bị trải trải qua nhiều gian nan khổ sở nhằm đi cho thành công.

Với ý chí kiên cường với niềm tin dám chịu khổ như vậy, người mệnh Hắc Đế có thể thay đổi những người dân làm cách mạng, phần đa vị bác sĩ đại tài xuất xắc số đông đơn vị tu luyện, công ty truyền giáo khổ hạnh.

Con đơn vị Hắc Đế nước da đen lánh, thủ túc thô kịch, không nhiều nói, siêu thị thanh bạch, không giỏi bác diện, tướng tá cao, răng lâu năm, tóc cứng, Gọn gàng, mau mắn, chẳng có mỹ thuật lắm, dẫu vậy được siêng năng, hà tằn hà tiện, trung hậu, kiên định, giàu lòng hy sinh đến gia đình, dạy dỗ con cháu đúng lễ. Những người đi tu phần nhiều Chịu tác động của Hắc Đế, giả dụ họ bị thua cuộc Việc gì. Trong đời, không nhiều gặp gỡ sự như mong muốn, vì quá thật thà nhưng mà hay bị fan lường gạt.

Con mẫu Hắc Đế chịu khó chuyên cần, nồng nhiệt vì chưng fan khác, chuẩn bị sẵn sàng quyết tử cho mái ấm gia đình. Tuy nhiên, vì chưng quá thành thực đề nghị họ hay bị fan không giống lường gạt, lợi dụng, cũng ko chạm chán những như mong muốn vào đời. 

Nam mệnh là bạn khá thủ cựu cùng rất đoan, nếu như được phía theo chính đạo, họ rất có thể là những người dân lãnh đạo tương đối tốt. Song nếu như ĐK sống không giỏi, ko được hướng dẫn hướng thiện thì chúng ta dễ dàng biến hóa bạn lỗ mãng, tốt rượu chè, không nhiều nói, cá tính cộc cằn, ko giỏi làng giao, thường làm rất nhiều câu hỏi thuộc cấp nặng nhọc tập.

Người bầy bà ưa vị trí thanh hao tịnh, ưa cúng quảy thờ phượng các cụ Trời Phật. Còn bầy ông sinh sống hoàn cảnh đều đều thì phần lớn ưa rượu trà, thao tác làm việc nặng trĩu nhọc tập, làng mạc giao kém, ít nói nhưng mà cộc cằn, bao gồm lúc đến thô bỉ; chẳng hay thày lay Việc của tín đồ khác. Họ có thể trnghỉ ngơi bắt buộc man rợ, ví như gặp gỡ sự bức bách; lại cũng vị quá thành thật mà lại hóa ra lạnh nhạt.

CON NHÀ BẠCH ĐẾ:

Người thuộc chiếc ông Bạch Đế thường sẽ có Xu thế về tư tưởng, có tác dụng tiên đoán, dự đân oán trước tương lai. Họ bác ái duyên ổn xuất sắc, khéo ăn uống nói, tốt nước ngoài giao, là tín đồ sôi sục, có nhiều anh em. Người bé bên Bạch Đế tốt đa sầu,tất cả Lúc hững hờ, đúng đắn, nhiều mưu trí túc, động tác khoan hòa, bao gồm đầy đủ pmùi hương chước khuyến khích kẻ không giống trường đoản cú tính với kiên vai trung phong mang đến đạt thành sở vọng; có đủ lý luận và sexy nóng bỏng bạn bè theo chủ ý của chính mình. Có lắm lúc vày ước ao đạt thành ước vọng, vì vậy cũng dám làm cho đến cthị xã phi pháp. Họ có khá nhiều tham vọng dẫu vậy rất thận trọng và khôn khéo, biết áp dụng đầu óc để dành được mục đích của chính mình. Là tín đồ nhiều mưu túc trí, bọn họ rất có thể không phải tự bản thân ra tay cơ mà tra cứu phương pháp để khuyến khích, tmáu phục fan khác thao tác bổ ích cho chính mình. Có điều, đôi khi vấn đề đó khiến chúng ta nhúng tay vào làm cả đa số bài toán trái với lao lý.

Xét về hình tướng thì người nằm trong chiếc Bạch Đế hay nhỏ fan tuy nhiên kiểu dáng cân đối, uyển chuyển. Khuôn mặt bé dại nhắn, da white, môi đỏ, đôi mắt sáng, các giọng nói thanh thanh dễ nghe. Dù là nam tuyệt thanh nữ thì đều có làm ra thanh hao tú, là mỹ phái nam mỹ nàng hãn hữu gồm. 

Người bọn bà con công ty Bạch Đế thường xuyên khôn xiết hững hờ về ái tình, thường xuyên hay tận dụng cảm xúc của kẻ khác nhưng mà tạo cho ra tiền bạc, hay đứng trước quyền lợi của bản thân hơn là tình cảm, ưa khu vực ấm no quyền quí, trung ương tánh thời gian như thế nào có muốn đào tạo nên thành một sự nghiệp to; khi nào có muốn chỉ chiếm một vị thế phệ vào làng mạc hội và luôn luôn luôn hy vọng được phần ưu tiên trong hầu hết Việc.

Nhờ sự thông minh và nỗ lực phân biệt, yêu cầu bọn họ đặng đắc kỳ slàm việc nguyện một giải pháp dễ ợt, cũng có thể có Lúc phải chịu thất bại do quá tđắm say mà với nhiều vấn đề vào một lượt, tuy vậy sau rồi bọn họ cũng có được nguyện vọng của họ. Tuy tánh chẳng cường bạo, song không được cảm tình của anh em và trong gia quyến.

Khéo léo trong chuyện thôn giao nhưng giả dụ thân quen biết lâu ngày, chúng ta rất có thể để lộ ra mình là fan ích kỷ, cao ngạo, chỉ nhờ vào “bố tấc lưỡi” nhằm đã đạt được kim chỉ nam. Tuy nhiên, cũng chủ yếu bởi vì bọn họ quá khôn khéo cần chỉ việc thấy được hơi hám mếch lòng bạn là chớp nhoáng tra cứu cách rước lại tình cảm cho chính mình. 

Nếu bao gồm gốc rễ giáo dục giỏi, tất cả môi trường thiên nhiên trở nên tân tiến dễ dãi thì họ rất có thể đổi mới những người dân bao gồm địa vị, danh vọng cao trong làng mạc hội. Song còn nếu không được gia đình, thầy cô dạy dỗ, chỉ bảo cảnh giác thì người chiếc Bạch Đế rất đơn giản sa bửa.

Nếu gặp mặt thực trạng thuận tiện thì họ có thể có tác dụng hầu hết nghề như: kỹ nghệ, thầu khoán thù, trạng sư, chưng sĩ xuất xắc bên tân oán học v.v… Nếu gặp mặt cơ hội giỏi, thì họ siêu xảo trá, giảo quyệt, lường lận, gian hùng như giựt nợ, lường gái, tư túi tốt là tay nạp năng lượng nghịch pchờ đãng, lưỡng lự bao nhiêu là vợ; bởi họ chẳng thông thường tình với ai cả. Phần những phần lớn tật xấu ấy chưa hẳn là tiền định nhưng chính là tại yếu tố hoàn cảnh gây nên, hoặc tại thiếu thốn giáo dục của mái ấm gia đình tốt cũng có thể vày chỗ xóm hội huấn luyện.

IV VỀ TÌNH DUYÊN – HÔN NHÂN THUỘC NGŨ ĐẾ

– XÍCH ĐẾ

Con nhà Xích Đế cưới bé bên Xích Đế: thì ông xã vk trước bần hàn, sau phong lưu và đông bé (tốt)

Con nhà Xích Đế cưới nhỏ nhà Huỳnh Đế: thì ông xã bà xã trước nghèo, sau đặng giàu có (tốt)

Con đơn vị Xích Đế cưới bé bên Bạch Đế: thì ck vk tốt bất hòa, luôn hay bào chữa nhau (xấu)

Con nhà Xích Đế cưới bé nhà Thanh khô Đế: thì ông chồng bà xã trước cũng giống như sau, đa số đặng trọn vẹn niềm hạnh phúc cùng phong lưu (thật tốt)

Con công ty Xích Đế cưới con bên Hắc Đế: thì ông xã bà xã thường xuyên bất hòa, cực nhọc luôn bền bền, rồi đề xuất phân ly (thật xấu).

– HUỲNH ĐẾ

Con bên Huỳnh Đế cưới bé công ty Huỳnh Đế: thì ông xã vk làm ăn đủ sử dụng, mặc dù chẳng đặng dư đưa, tuy vậy vk ck đặng lâu dài (tốt)

Con bên Huỳnh Đế cưới bé đơn vị Xích Đế: thì ông chồng vợ trước có tác dụng ăn uống vừa đủ, từ 30 tuổi trsống lên đang đặng ấm no vẻ vang (thiệt tốt).

Con nhà Huỳnh Đế cưới con công ty Bạch Đế: thì chồng vk đặng giai lão, nếu như sinh con trai đầu lòng thì đang đặng giàu lớn (tốt).

Con nhà Huỳnh Đế cưới con bên Tkhô nóng Đế: thì ck vk nạp năng lượng sống vô cùng xung khắc, rồi sau cũng đề xuất phân ly nhì xẻ (thật xấu).

Con nhà Huỳnh Đế cưới con bên Hắc Đế: thì ông chồng bà xã cũng hầu hết tự khắc về mạng, xuất xắc tranh cãi xung đột (thiệt xấu).

– BẠCH ĐẾ

Con bên Bạch Đế cưới con bên Huỳnh Đế: thì ck bà xã trước cũng tương tự sau, hầu hết đặng giai lão cùng phong lưu phong phú (thật tốt).

Con công ty Bạch Đế cưới nhỏ nhà Xích Đế: thì ông xã bà xã vô cùng xung tương khắc cùng chạm mặt những tai họa (thật xấu).

Con nhà Bạch Đế cưới con nhà Bạch Đế: thì ông chồng vợ cũng những xung tự khắc, cùng chạm chán tai họa luôn luôn luôn, rồi sau cũng phân ly (thật xấu).

Con bên Bạch Đế cưới nhỏ công ty Thanh hao Đế: thì ông xã bà xã trước sau cũng chẳng khá, nhưng lại đặng bền vững lâu dài (xấu).

Con bên Bạch Đế cưới con công ty Hắc Đế: thì nếu sinh đặng nam nhi đầu lòng đang đặng giàu sang, làm ăn sung túc (tốt).

– THANH ĐẾ

Con công ty Tkhô nóng Đế cưới bé nhà Huỳnh Đế: thì ck vợ hết sức hơi mang, làm cho nạp năng lượng thạnh vạc, lắm của nhiều bé (thật tốt).

Con công ty Tkhô cứng Đế cưới bé công ty Xích Đế: thì chồng vk đặng thuận thảo với niềm hạnh phúc (thật tốt).

Con công ty Tkhô hanh Đế cưới bé công ty Bạch Đế: thì ông chồng vợ trước đề nghị nghèo, từ bỏ 30 tuổi trở lên vẫn đặng khá (tốt).

Con nhà Tkhô nóng Đế cưới bé bên Tkhô cứng Đế: thì chồng vk nạp năng lượng ở ko đặng bền lâu, sau có thể chia ly mọi cá nhân từng bổ (thật xấu).

Con nhà Tkhô cứng Đế cưới bé công ty Hắc Đế: thì ông chồng vợ được hoàn toàn niềm hạnh phúc phú quý (thiệt tốt).

– HẮC ĐẾ

Con công ty Hắc Đế cưới bé đơn vị Huỳnh Đế: thì ck vợ trước buộc phải Chịu đựng nghèo nàn, đến 30 tuổi trsinh sống lên đang đặng tương đối (tốt).

Con nhà Hắc Đế cưới con công ty Xích Đế: thì ck vợ rất xung tự khắc cùng kị nuôi bé do khó sống được đến mập (thật xấu).

Con nhà Hắc Đế cưới nhỏ đơn vị Tkhô hanh Đế: thì ông chồng vợ mọi đặng thuận hòa sẽ giàu sang phong phú (thật tốt)

Con bên Hắc Đế cưới nhỏ đơn vị Bạch Đế: giả dụ sinh nam nhi đầu lòng thì có tác dụng nạp năng lượng giàu sang (tốt).

Quý vị đề xuất chăm chú bí quyết xem tuổi kết hôn: Mỗi câu bên trên trên đây nói người ông chồng ở trong về nhỏ nhà Đế làm sao, rồi cưới tín đồ vợ nằm trong con đơn vị Đế như thế nào mới luôn bền duyên giỏi là phân ly, xuất sắc tuyệt xấu.